Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu của TaiLieuLuanVan.com

Loading Google Search on TaiLieuLuanVan.com ...

Luận án-Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép...

Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

Mục đích: tìm kiếm, nghiên cứu đặc trưng điện hóa và khả năng bảo vệ thép cacbon thấp khởi sự ăn mòn trong môi trường axit của các chất ức chế xanh, có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường nhằm thay thế một số chất ức chế truyền thống độc hại.


 

 

MC LC

 

 

 

 

LI CM ƠN

Trang

DANH MC CÁC KÝ HIU VIT TT

 

DANH MC BNG

 

DANH MC HÌNH

 

M ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: TNG QUAN

5

1.1.

Tng quan v ăn mòn kim loi

5

1.1.1.

Đnh nghĩa ăn mòn kim loại

5

1.1.2.

Phân loại ăn n

5

1.1.3.

Khái quát v thép

8

1.2.

Các phương pháp bo v chng ăn mòn kim loi

10

1.2.1.

Thiết kế hợp

10

1.2.2.

Lựa chn vật liệu thích hp

10

1.2.3.

X môi trưng

10

1.2.4.

Tạo lp ph bảo v

11

1.2.5.

Phương pháp điện a

11

1.3.

S dng các cht c chế bo v chng ăn mòn kim loi

11

1.3.1.

Gii thiệu v chất c chế chống ăn mòn kim loi

11

1.3.2.

Cơ chế hoạt động ca chất ức chế ăn mòn kim loại

2

1.3.3.

Phân loại chất ức chế ăn n kim loại

14

1.3.4.

Các chất c chế ăn mòn kim loại thực tế đã đưc s dụng

15

1.3.5.

Chất ức chế thân thiện môi trường

19

1.3.5.1.

Ki nim

19

1.3.5.2.

Tình hình nghiên cu v cht c chế xanh trong ngoài nưc

19

1.3.5.3.

Thun li và hn chế

9

1.3.6.

Gii thiệu mt s cây trồng tiềm năng ng ức chế ăn mòn kim loi Thái Nguyên

CHƯƠNG  2:  PHƯƠNG  PHÁP  NGHN  CU  VÀ  THC

30

 

 

36

 

NGHIM

 

2.1.

Hóa cht, dng c, thiết b

36

2.1.1.

Hóa chất

36


 

 

2.1.2.

Dng cụ

36

2.1.3.

Thiết b

36

2.2.

Điu chế và kho sát thành phn hóa hc các cht c chế ăn

mòn kim loi

37

2.2.1.

Điều chế các chất ức chế

37

2.2.1.1

X mẫu ơi

37

2.2.1.2.

Chiết mẫu thực vật

37

2.2.1.3.

Tách cao chiết chè trong nưc

38

2.2.1.4.

Tách caffein

39

2.2.2.

Phương pháp khảo sát thành phần hóa hc mu thực vật

39

2.2.2.1.

Phương pháp sc lp mng

39

2.2.2.2.

Phương pháp ph cng hưng t ht nhân(NMR)

40

2.2.3.

Thc nghiệm khảo sát thành phn hóa hc các mu thc vật

42

2.3.

Phương pháp nghiên cu ăn mòn kim loại

42

2.3.1

Các phương pháp nghiên cứu ăn mòn kim loại

42

2.3.1.1

Phương pháp quan t

42

2.3.1.2

Phương pháp tn hao khi lưng

44

2.3.1.3

Các phương pháp đin a

45

2.3.2.

Thc nghiệm nghiên cứu ăn mòn kim loại

50

2.3.2.1.

Các loi mu kim loi nghiên cu

50

2.3.2.2.

Chun b mu kim loi

50

2.3.2.3

Chun b dung dch

51

2.3.2.4.

Th nghim

52

 

CHƯƠNG 3: KT QU THO LUN

55

3.1.

Kho sát c chế ăn mòn thép bng các sn phm chiết t các

mu thc vt

55

3.1.1.

Chiết mẫu thực vật

55

3.1.2.

Khảo sát kh năng ức chế ăn mòn thép ca các cao chiết thu đưc

55

3.1.2.1.

nh hưng ca nng đ cao chiết

56

3.1.2.2.

nh hưng ca nng đ axit

62

3.1.2.3.

nh hưng ca thi gian th nghim

65

3.1.3.

Kết hợp mt s phương pháp nghiên cứu ăn mòn và bảo v ăn mòn thép CT38 bng mt s chất c chế khác nhau

69


 

 

3.2.         c chế ăn mòn thép CT38 trong môi trưng axit bng các sn     81

phm ch t cao chiết chè trong nưc

3.2.1.      Tách  và khảo sát thành phần a học cao chiết chè trong nưc             81

3.2.1.1.   Tách cao chiết chè trong nưc W(C)                                                        81

3.2.1.2.   Kho t sơ b thành phn hóa hc các cn chiết phân đon t cao     82

chiết W(C)

3.2.2.      Kh năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong môi trường axit ca các       83 cặn chiết phân đoạn từ cao chiết chè

3.2.3.      Khảo sát mt s yếu tố trong s c chế ăn n thép CT38 trong           87

môi trường axit ca cn nưc tách từ cao chiết chè

3.2.3.1.   nh hưng ca nng đ axit nng đ cn chiết                                  87

3.2.3.2.   nh hưng ca thi gian th nghim                                                       89

3.2.4.      Tách caffein và khảo sát kh năng ng caffein làm chất ức chế ăn       92 mòn thép CT38 trong môi trường axit

3.2.4.1.   Tách xác đnh cofein                                                                             92

3.2.4.2.   nh hưng ca nng đ cofein                                                                 94

3.2.4.3.   nh hưng ca nhit đ                                                                           100

3.2.4.4.   nh hưng ca thi gian th nghim                                                      101


3.3.         Đ xut ban đu  cơ chế c chế ăn mòn thép CT38 trong môi trưng axit ca các cht c chế nghiên cu


105


3.3.1.      Cơ chế hấp ph                                                                                         105

3.3.2.      Nhiệt động hc quá trình hấp ph và quá trình ăn mòn                          110

3.3.3.      Cơ chế c chế ăn mòn                                                                              114

KT LUN                                                                                             116

DANH MC CÁC NG TRÌNH ĐÃ CÔNG B                           118

TÀI LIU THAM KHO                                                                     119

 

PH LC                                                                                                128

 

Link download tài liệu này

27. Tháng Giêng 2015 02:31 | Bình luận (0)
Video VOA learning English BBC learning English - English at work

------------------------------------


Dịch vụ nhận chuyển đổi tất cả các loại file ảnh (jpg,png,...), file scan, file Pdf ebook tài liệu, văn bản sang dạng file Word có thể chỉnh sửa được. Hỗ trợ chuyển đổi chính xác cả tiếng Việt với độ chính xác cao, không bị lỗi font chữ. Giá rẻ nhất.
Liên hệ Email:
tailieuluanvan.com@gmail.com


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại website này, vui lòng liên hệ tới :

Email              : TaiLieuLuanVan.com@gmail.com

TaiLieuLuanVan.com
..::* 1 Kho tài liệu học tập, nghiên cứu cực kỳ hữu ích - Tổng hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án, Tiểu luận *::..

 Quảng cáo

Những website hữu ích

----- Tin tức ----- ----- Sản phẩm dịch vụ ----- ----- Giải trí ----- ----- Công nghệ thông tin -----
Dantri.com.vn Trananh.vn Xem truyền hình trực tuyến Genk VN

Về đầu trang