Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu của TaiLieuLuanVan.com

Loading Google Search on TaiLieuLuanVan.com ...

Thông tin tuyển sinh Đại học, CĐ 2015, danh sách trường Đại học

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bản online, được chia thành 9 khu vực trên toàn quốc để thí sinh có thể dễ dàng tra cứu. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 cụ thể về Đề án tuyển sinh riêng, chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, chuyên ngành đào tạo và các thông tin tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Chúc các bạn thí sinh có kết quả cao trong kì thi tuyển sinh 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các học viện, đại học, cao đẳng. Sau đây là mục lục danh sách các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Địa bàn Hà Nội:

 

STT

Mã trường

 

Tên trường

 

Số trang

 

A

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

5

1

QHI

TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH

9

2

QHT

TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

10

 

3

 

QHX

TRƯỜNG  ĐẠI  HC  KHOA  HỌC   HỘI  

NHÂN VĂN

 

11

4

QHF

TRƯỜNG ĐẠI HC NGOẠI NGỮ

13

5

QHE

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T

15

6

QHS

TRƯỜNG ĐẠI HC GIÁO DC

15

7

QHL

KHOA LUẬT

16

8

QHY

KHOA Y - DƯỢC

17

9

QHQ

KHOA QUỐC TẾ

17

10

ANH

HỌC VIN AN NINH NHÂN DÂN

18

11

NVH

HỌC VIN ÂM NHC QUỐC GIA VIỆT NAM

19

12

HBT

HỌC VIN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYN

20

13

BPH

HỌC VIN BIÊN PHÒNG

22

14

CSH

HỌC VIN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

23

 

15

 

BVH

HỌC   VIỆN   CÔNG   NGHỆ   BƯU   CHÍNH   VIN THÔNG

 

24

16

HCP

HỌC VIN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIN

26

17

HCA

HỌC VIN CHÍNH TR CÔNG AN NHÂN DÂN

27

18

HCH

HỌC VIN NH CHÍNH QUỐC GIA

28

19

HEH

HỌC VIN HẬU CN

28

20

KMA

HỌC VIN KỸ THUẬT MẬT

29

21

KQH

HỌC VIN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

30

22

DNH

HỌC VIN KHOA HỌC QUÂN SỰ

32

23

HVN

HỌC VIN NG NGHIỆP VIỆT NAM

34

24

NHH

HỌC VIN NGÂN HÀNG

39

25

HQT

HỌC VIN NGOẠI GIAO

42

 


 

 

STT

Mã trường

 

Tên trường

 

Số trang

26

PKH

HỌC VIN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

43

27

HPN

HỌC VIN PHỤ NỮ VIỆT NAM

44

28

HVQ

HỌC VIN QUN LÝ GIÁO DỤC

44

29

YQH

HỌC VIN QUÂN Y

45

30

HTC

HỌC VIN TÀI CHÍNH

47

31

HTN

HỌC VIN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

49

32

HYD

HỌC VIN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

49

33

BUV

TRƯỜNG ĐẠI HC ANH QUỐC - VIỆT NAM(*)

50

34

BKA

TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI

51

35

LDA

TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG ĐOÀN

56

 

36

 

GTA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGH GIAO THÔNG

VẬN TẢI

 

58

37

DCN

TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIỆP NỘI

59

38

VHD

TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

62

39

DDD

TRƯỜNG ĐẠI HC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ(*)

63

40

DPD

TRƯỜNG ĐẠI HC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG(*)

65

41

DKH

TRƯỜNG ĐẠI HC DƯỢC NỘI

68

42

DDN

TRƯỜNG ĐẠI HC ĐẠI NAM(*)

68

43

DDL

TRƯỜNG ĐẠI HC ĐIỆN LC

70

44

FPT

TRƯỜNG ĐẠI HC FPT(*)

72

45

GHA

TRƯỜNG ĐẠI HC GIAO THÔNG VẬN TẢI

74

46

NHF

TRƯỜNG ĐẠI HC NỘI

75

47

HBU

TRƯỜNG ĐẠI HC HOÀ NH(*)

77

48

DKS

TRƯỜNG ĐẠI HC KIỂM SÁT NỘI

79

 

49

 

DKK

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH TẾ - KỸ THUT CÔNG

NGHIỆP

 

79

50

KTA

TRƯỜNG ĐẠI HC KIẾN TRÚC NỘI

82

 

51

 

DQK

TRƯỜNG  ĐẠI  HC  KINH  DOANH   CÔNG NGHỆ NỘI(*)

 

83

52

KHA

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T QUỐC DÂN

87

 

53

 

KCN

TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC NG NGH

NỘI

 

90

54

DLS

TRƯỜNG ĐẠI HC LAO ĐNG - HI

91

55

LNH

TRƯỜNG ĐẠI HC LÂM NGHIỆP

94

56

LPH

TRƯỜNG ĐẠI HC LUẬT NỘI

98

57

MDA

TRƯỜNG ĐẠI HC MỎ - ĐỊA CHẤT

99

58

MHN

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ NỘI

102

59

MTC

TRƯỜNG ĐẠI HC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

105

 

 

 

 

STT

Mã trường

 

Tên trường

 

Số trang

 

60

 

MCA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC M THUẬT CÔNG NGHIỆP Á

CHÂU

 

106

61

MTH

TRƯỜNG ĐẠI HC MỸ THUẬT VIT NAM

107

62

DNV

TRƯỜNG ĐẠI HC NỘI VỤ HÀ NỘI

107

63

NTH

TRƯỜNG ĐẠI HC NGOẠI THƯƠNG

109

64

NTU

TRƯỜNG ĐẠI HC NGUYỄN TRÃI(*)

112

65

PCH

TRƯỜNG ĐẠI HC PHÒNG CHÁY CHA CHÁY

114

 

66

 

SKD

TRƯỜNG ĐẠI HC  SÂN KHẤU ĐIN  ẢNH

NỘI

 

114

67

SPH

TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHẠM NỘI

116

 

68

 

GNT

TRƯỜNG  ĐẠI  HC   PHM  NGH THUẬT

TRUNG ƯƠNG

 

121

 

69

 

TDH

TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC   PHẠM  TH DỤC  TH

THAO NỘI

 

123

 

70

 

FBU

TRƯỜNG ĐI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NỘI(*)

 

123

 

71

 

DMT

TRƯỜNG   ĐẠI   H TÀI   NGUYÊN   VÀ   MÔI

TRƯỜNG NỘI

 

125

72

TDD

TRƯỜNG ĐẠI HC THÀNH ĐÔ(*)

129

73

DTA

TRƯỜNG ĐẠI HC THÀNH TÂY(*)

134

74

DTL

TRƯỜNG ĐẠI HC THĂNG LONG(*)

136

75

C01

TRƯỜNG ĐẠI HC TH ĐÔ NỘI

138

76

TLA

TRƯỜNG ĐẠI HC THUỶ LỢI

140

77

TMA

TRƯỜNG ĐẠI HC THƯƠNG MẠI

142

78

LAH

TRƯỜNG ĐẠI HC TRẦN QUỐC TUẤN

143

 

79

 

ZNH

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC  VĂN  HOÁ  -  NGH THUẬT

QUÂN ĐỘI

 

145

80

VHH

TRƯỜNG ĐẠI HC VĂN HOÁ NỘI

147

81

XDA

TRƯỜNG ĐẠI HC XÂY DNG

148

82

YHB

TRƯỜNG ĐẠI HC Y NỘI

151

83

YTC

TRƯỜNG ĐẠI HC Y T CÔNG CNG

152

84

DCH

TRƯỜNG QUAN ĐẶC CÔNG

153

85

PBH

TRƯỜNG QUAN PHÁO BINH

153

86

HGH

TRƯỜNG QUAN PHÒNG H

154

87

AD1

TRƯỜNG CAO ĐNG AN NINH NHÂN DÂN I

155

88

CD1

TRƯỜNG CAO ĐNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

155

89

CHN

TRƯỜNG CAO ĐNG CỘNG ĐỒNG NỘI

155

90

D20

TRƯỜNG CAO ĐNG CỘNG ĐỒNG TÂY

156

91

CNH

TRƯỜNG CAO ĐNG CÔNG NGH NỘI(*)

158

 

 

 

 

STT

Mã trường

 

Tên trường

 

Số trang

 

92

 

CHK

TRƯỜNG CAO ĐNG CÔNG NGH KINH T

NỘI

 

159

 

93

 

COT

TRƯỜNG   CAO   ĐNG   CÔNG   NGHỆ   VÀ   KỸ THUẬT Ô TÔ

 

160

 

94

 

CMT

TRƯỜNG  CAO  ĐNG  CÔNG  NGH  MÔI

TRƯỜNG

 

161

 

95

 

CBT

TRƯỜNG CAO ĐNG NG NGH VÀ THƯƠNG MẠI NỘI(*)

 

161

 

96

 

CCM

TRƯỜNG CAO ĐNG NG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI

 

163

97

CCI

TRƯỜNG CAO ĐNG CÔNG NGHIP IN

164

98

CDH

TRƯỜNG CAO ĐNG DU LCH NỘI

164

 

99

 

CLH

TRƯỜNG CAO ĐNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ

NỘI

 

165

 

100

 

CTH

TRƯỜNG  CAO  ĐNG  KINH  T -  K THUẬT

THƯƠNG MẠI

 

167

 

101

 

CTW

TRƯỜNG  CAO  ĐNG  KINH  T -  K THUẬT

TRUNG ƯƠNG

 

168

 

102

 

CCK

TRƯỜNG CAO  ĐNG KINT CÔNG NGHIỆP

NỘI

 

169

 

103

 

CKN

TRƯỜNG CAO ĐNG KINH T KỸ THUẬT NỘI(*)

 

171

104

CMH

TRƯỜNG CAO ĐNG MÚA VIỆT NAM

172

 

105

 

CNP

TRƯỜNG CAO ĐNG NG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ

 

172

106

CNT

TRƯỜNG CAO ĐNG NGHỆ THUẬT NỘI

174

107

C20

TRƯỜNG CAO ĐNG PHM TÂY

176

108

CM1

TRƯỜNG CAO ĐNG PHM TRUNG ƯƠNG

178

 

109

 

CMD

TRƯỜNG CAO ĐNG THƯƠNG MẠI DU LCH

NỘI

 

178

110

CTV

TRƯỜNG CAO ĐNG TRUYN NH

180

 

111

 

CDT

TRƯỜNG CAO ĐNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

 

180

112

CXH

TRƯỜNG CAO ĐNG XÂY DNG SỐ 1

181

113

CBM

TRƯỜNG CAO ĐNG Y TẾ BẠCH MAI

182

114

CYM

TRƯỜNG CAO ĐNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

183

114

CYZ

TRƯỜNG CAO ĐNG Y TẾ HÀ NỘI

183

 

115

 

DCQ

TRƯỜNG ĐI HỌC THỤC NG NGH VÀ QUẢN HU NGH(*)

 

184

ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI

Thông tin chung v tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội HQGHN)

1. Vùng tuyển sinh: ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước

2. Đối tượng tuyển sinh: Ngưi học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; ngưi đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghip, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nng chưa bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhn hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị k luật cm thi theo Quy chế Tuyn sinh của Bộ GD & ĐT.

3. Phương thc tuyển sinh: theo phương thc đánh giá ng lc (ĐGNL). Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐHQGHN phải làm bài thi ĐGNL. Đối với các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN): ngoài bài thi ĐGNL thí sinh phải dự thi thêm bài thi môn ngoi ngữ (là một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đc, Nhật) phù hợp với yêu cầu đầu vào của tng chương trình đào tạo.Trên s kết quả điểm bài thi ĐGNL, ĐHQGHN quy định tiêu chí ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Các đơn v đào to thuộc ĐHQGHN xây dng đim trúng tuyn theo phương án tuyn sinh của đơn vị ch tiêu đã ng bố trên s quy định về tiêu chí ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

4. Thời gian thi

- Đợt 1: ngày 30 31/05/2015 (d phòng: ngày 01 02/06/2015)

- Đợt 2: ngày 01 02/08/2015 (d phòng: ngày 03 04/08/2015)

5. Địa điểm thi: tại 07 địa đim thi: ĐHQGHN (Tp. Hà Nội), Tờng Đại học Hàng Hải Việt Nam (Tp. Hải Phòng), Tờng Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (Tỉnh Thái Nguyên), Trưng Đại học Sư phạm thuật Nam Định (Tỉnh Nam Định), Trường Đại học Hồng Đc (Tỉnh Thanh Hóa), Trưng Đi học Vinh (Thành ph Vinh), Trưng Đi hc Kiến trúc Đà Nng (Thành ph Đà Nng). (Trong trưng hp s thí sinh đăng ký d thi lớn, ĐHQGHN có th t chc thêm đim thi ti 7 địa phương i trên và stng báo rõ đa đim thi trong Giy báo d thi).

6. Hình thức đăng và dự thi- Thí sinh đăng d thi online theo địa ch: www.cet.vnu.edu.vn (mục ĐKDT trc tuyến) hoặc đăng trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (Tầng 3 Nhà C1T, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Nội) hoặc gi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Tầng 3 Nhà C1T, 144 Xuân Thy, Cầu Giy, Hà Nội.

...........

.................

Download tài liệu Thông tin tuyển sinh Đại học, CĐ 2015, danh sách trường Đại học

26. Tháng Năm 2015 03:54 | Bình luận (0)
Video VOA learning English BBC learning English - English at work

------------------------------------


Dịch vụ nhận chuyển đổi tất cả các loại file ảnh (jpg,png,...), file scan, file Pdf ebook tài liệu, văn bản sang dạng file Word có thể chỉnh sửa được. Hỗ trợ chuyển đổi chính xác cả tiếng Việt với độ chính xác cao, không bị lỗi font chữ. Giá rẻ nhất.
Liên hệ Email:
tailieuluanvan.com@gmail.com


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại website này, vui lòng liên hệ tới :

Email              : TaiLieuLuanVan.com@gmail.com

TaiLieuLuanVan.com
..::* 1 Kho tài liệu học tập, nghiên cứu cực kỳ hữu ích - Tổng hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án, Tiểu luận *::..

 Quảng cáo

Những website hữu ích

----- Tin tức ----- ----- Sản phẩm dịch vụ ----- ----- Giải trí ----- ----- Công nghệ thông tin -----
Dantri.com.vn Trananh.vn Xem truyền hình trực tuyến Genk VN

Về đầu trang