TaiLieuLuanVan.com - Kho Luận văn, Tiểu luận, Đồ án, Giáo trình, Đề thi, tài liệu khác

Luận văn - Tiểu luận - Đồ án
Luận văn - Tiểu luận - Đồ án
LV Thạc sĩ - Giáo trình - Đề thi

Top 100 tài liệu mới nhất trên Website
STTTiêu đềDownload
1Tổng hợp những bộ giáo trình luyện nghe IELTS hay nhấtDownload
2Giáo trình ebook New International Business English fullDownload
3BBC Learning English - At Work-54-Language for justifying your positionDownload
4BBC Learning English - At Work - 53-when taking a telephone messageDownload
5BBC Learning English - At Work - 52 - Language for giving career adviceDownload
6BBC Learning English - At Work - 51 - for conveying your ideas to othersDownload
7BBC Learning English - At Work - 50 - making someone redundantDownload
8BBC Learning English - At Work-49-Language in an acceptance speechDownload
9BBC Learning English - At Work-48-Language to use when networkingDownload
10BBC Learning English-At Work-47-Language to use to clear up confusionDownload
11BBC Learning English - At Work - 46 - when you are in chargeDownload
12BBC Learning English-At Work-45- making an 'elevator pitch'Download
13BBC Learning English-At Work-44-Language when dealing with IT supportDownload
14BBC Learning English - At Work - 43 - Language to use in researchDownload
15BBC Learning English-At Work-42- when writing a proposalDownload
16BBC Learning English - At Work - 41 - Language for health and safetyDownload
17BBC Learning English - At Work - 40 - Language to use in an appraisalDownload
18BBC Learning English - At Work - 39 - Disciplining a member of staffDownload
19BBC Learning English -At Work-38-Language for good customer relationsDownload
20BBC Learning English-At Work-37-Dealing with a difficult member of staffDownload
21BBC Learning English- At Work - 36 - Working with someone newDownload
22BBC Learning English - At Work - 35-Language for briefing the ManagerDownload
23BBC Learning English - At Work - 34 - Language for clinching the dealDownload
12345


Danh sách
khối ngành


Về đầu trang