TaiLieuLuanVan.com - Kho Luận văn, Tiểu luận, Đồ án, Giáo trình, Đề thi, tài liệu khác

Luận văn - Tiểu luận - Đồ án
Luận văn - Tiểu luận - Đồ án
LV Thạc sĩ - Giáo trình - Đề thi

Ngoại ngữ - Tiếng Anh (314) / MP3 học tiếng Anh (56)
STTTiêu đềDownload
1Tổng hợp những bộ giáo trình luyện nghe IELTS hay nhấtDownload
2Giáo trình ebook New International Business English fullDownload
3BBC Learning English - At Work-54-Language for justifying your positionDownload
4BBC Learning English - At Work - 53-when taking a telephone messageDownload
5BBC Learning English - At Work - 52 - Language for giving career adviceDownload
6BBC Learning English - At Work - 51 - for conveying your ideas to othersDownload
7BBC Learning English - At Work - 50 - making someone redundantDownload
8BBC Learning English - At Work-49-Language in an acceptance speechDownload
9BBC Learning English - At Work-48-Language to use when networkingDownload
10BBC Learning English-At Work-47-Language to use to clear up confusionDownload
11BBC Learning English - At Work - 46 - when you are in chargeDownload
12BBC Learning English-At Work-45- making an 'elevator pitch'Download
13BBC Learning English-At Work-44-Language when dealing with IT supportDownload
14BBC Learning English - At Work - 43 - Language to use in researchDownload
15BBC Learning English-At Work-42- when writing a proposalDownload
16BBC Learning English - At Work - 41 - Language for health and safetyDownload
17BBC Learning English - At Work - 40 - Language to use in an appraisalDownload
18BBC Learning English - At Work - 39 - Disciplining a member of staffDownload
19BBC Learning English -At Work-38-Language for good customer relationsDownload
20BBC Learning English-At Work-37-Dealing with a difficult member of staffDownload
21BBC Learning English- At Work - 36 - Working with someone newDownload
22BBC Learning English - At Work - 35-Language for briefing the ManagerDownload
23BBC Learning English - At Work - 34 - Language for clinching the dealDownload
123


Danh sách
khối ngành


Về đầu trang